Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου16 Ιουνίου 2011.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Θέματα συνεδρίασης.
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 21η του μηνός Ιουνίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1. Επιλογή χώρου  για την διεξαγωγή Ειδικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής , σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.
2. Έγκριση εκμίσθωσης σε ιδιώτες του δικαιώματος εκμετάλλευσης χώρων πλάζ της Νήσου Αίγινας, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο από την ΕΤΑ ΑΕ, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.
3. ΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2011.
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
4. Συγκρότηση Συμβουλίου ΄Ενταξης Μεταναστών ( άρθρο 78 Ν. 3852/2010)
Εισηγητής ο πρόεδρος του  Δημ. Συμ/λίου κ. Πέτρος Πετρίτης
5. Τροποποίηση- συμπλήρωση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών σε αντικείμενα σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 12 του Ν. 1351/83-ΦΕΚ 56/Α/83).
Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
6. Περί χορήγησης, στην ΔΕΗ Α.Ε., άδειας εκσκαφής-τομής σε πεζοδρόμια και οδόστρωμα στο πλαίσιο έργου ηλεκτροδότησης στις Καζαντζάκη 3 και Αφροδίτης στη πόλη της Αίγινας.


Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μουτσάτσος

7. Περί ονομασίας Δημοτικών οδών στην περιοχή του ενιαίου Δήμου Αίγινας.

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Ηλίας Μπέσης

8. Λήψη απόφασης για την με ¨απευθείας ανάθεση¨ ή ¨διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης¨ της προμήθειας ελαστικών επισώτρων, διότι οι δύο διεξαχθέντες ανοικτοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μουτσάτσος

9. Διάθεση πίστωσης 800,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού τρεχούσης χρήσεως του Δήμου για φιλοξενία επίσημης αντιπροσωπείας Δήμου Λισούη Κίνας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Τζίτζης

10. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μουτσάτσος

11. Αίτημα κ. Αλεξάνδρου Νταμουράκη για την διαγραφή από τους καταλόγους νεκροταφείου Κυψέλης οφειλών του ετών 2009 και 2010 .
12. Αίτημα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στυλιανού Γκαρή για την χορήγηση επιδόματος εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010 (ΚΥΑ 2/86390 /0022 /02.02.2011 απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -  Οικονομικών).

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης