Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 13ης Ιουλίου 2011.

Δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που θα γίνει στις 13 Ιουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:


Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:
Περί σύναψης και υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΚΤΕΛ Αίγινας με αντικείμενο την ανάθεση από τον Δήμο Αίγινας στο ΚΤΕΛ Αίγινας της εκτέλεσης αυξημένου Συγκοινωνιακού ΄Εργου το οποίο θα αφορά τη λειτουργία νέων και υφισταμένων λεωφορειακών Γραμμών. Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης. Περί υποβολής αιτήματος προς το ΡΑΚΕΙΟ κληροδότημα για συνέχιση της στέγασης των Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας στο ακίνητο 1ου ορόφου του Κληροδοτήματος που βρίσκεται στην οδό Π. Αιγινήτου 4, στην πόλη της Αίγινας.


Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης.

΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2011

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης.

Περί χορήγησης, στην ΔΕΗ Α.Ε., άδειας εκσκαφής-τομής σε πεζοδρόμια και οδόστρωμα στο πλαίσιο έργου ηλεκτροδότησης στις Καζαντζάκη 3 και Αφροδίτης στη πόλη της Αίγινας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μουτσάτσος

΄Εγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μουτσάτσος.

΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης 450,00 € για την παράθεση γεύματος στους λαμπαδηδρόμους και στελέχη της οργανωτικής επιτροπής των special Olympics στα πλαίσια της εκδήλωσης της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας από τον ναό της Αφαίας.
΄Εγκριση της υπ. αριθ. 50/2011 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας με την οποία εγκρίθηκε ο απολογισμός του, οικον. έτους 2010.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Βάρτζελης

΄Εγκριση αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αίγινας η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2011.

Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Α.Ο.Α. κ. Εμμανουήλ Νικολούζος

΄Εγκριση 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΓΙΝΑΣ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μουτσάτσος.

Αίτημα κας Βαρβάρας Κρητικού σχετικά με την τοποθέτηση δύο απαγορευτικών πινακίδων παρκαρίσματος εκατέρωθεν της οδού ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, πλησίον του ξενοδοχείου ΦΙΛΙΠΠΟΣ στην Αγία Μαρίνα Μεσαγρού.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Μουτσάτσος.

Αίτημα κας Δήμητρας Καρακωστή για τον χαρακτηρισμό της επιχείρησής της ως εποχικής, για τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και των τελών Φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της.
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου Ζωζώς Φωτοπούλου-Δεβελιάνου, Αρετής Δράγα, Αναστασίας Πατιτάκη, Παναγιώτας Χατζηαλεξιάδη, Χοτζάρα Αγκίμ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Ρεκλείτης Υβόν), Δημητρίου Κεσανόπουλου, Γεωργίου Μπαρμπέρη, Παναγιώτη Ηρειώτη, Ιωάννη Ασπράκη, Χαραλάμπους Ραυτόπουλου, Χριστοφόρου Μπέση, Μεσογειακή Α.Ε., Νικολάου Μπακόμητρου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Παναγιώτου Μαριάνθη), Παναγιώτη Πιτσιλού, Παρασκευής Κρεούζη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Κρεούζης Αθανάσιος), Νικολάου Κούνδουρου, Νεκταρίου Μπέση, Ιωάννας Μπαρμπέρη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μπαρμπέρης Ευάγγελος), Γεωργίου Καρπουζά, Μιχαήλ Γκαρή, Αικατερίνης Γεροντή, Στυλιανής Παυλινέρη, Καλλιόπης Μοίρα και Ειρήνης Μουτσάτσου για διόρθωση χρεώσεων τους σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου.

Εισηγητής ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Ηλίας Μπέσης.

Περί διαγραφής οφειλών του κ. Κων/τίνου Θ Ρόδη από τον βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο τελών επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων οικ. έτους 2008 Α΄ .Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης