Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 8 Αυγούστου 2011.

Δημοσιοποιήθηκε σήμερα η πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Αυγούστου 2011. Ακολουθεί το κείμενο της πρόσκλησης: Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου  που βρίσκεται στην συμβολή  των οδών Αγίας Παρασκευής  και Μεριστού στην πόλη της  Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την  8η του μηνός Αυγούστου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Περί εξέτασης αιτήματος της ΄Ενωσης Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αίγινας για χορήγηση βεβαίωσης ότι οι εργαζόμενοι  που αναφέρονται στο υπ. αριθ. Πρωτ. 14/22.7.2011 έγγραφό της,  παρείχαν την εργασία τους στον Δήμο Αίγινας και αμείβοντο νόμιμα.  (ΣΧΕΤ : Η 2/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Κατανομή πίστωσης 69.138,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (Α΄ δόση έτους 2011). Ρυθμίσεις οφειλών τρίτων προς τον Δήμο σύμφωνα με τον Νόμο 3979/2011. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης.

Αποδοχή χορηγίας, της Εμπορικής Τράπεζας προς τον Δήμο Αίγινας, ποσού 1.500,00 € ως οικονομική ενίσχυση για το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης. Έγκριση της υπ. αριθ. 23/2011 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας με  θέμα ¨αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011¨ Περί αποδοχής παραίτησης του κ. Φώτη Κωτσή από το Διοικ. Σ/λιο του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας και ορισμού νέου μέλους. Αίτηση κ. Θεοδοσίου Παντελάρου με την οποία ζητά την τακτοποίηση Δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού της Επιχείρησής του με την επωνυμία «ξενοδοχείο Παντελάρος», το οποίο λειτουργεί στην Αγία Μαρίνα της Δημ. Κοιν. Μεσαγρού. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης.


Περί συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο δίκτυο αδελφοποιημένων Σαλαμινομάχων πόλεων και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Αίγινας για υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συμμετοχής στο δίκτυο.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Τζίτζης.

Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου, Ειρήνης Χατζηπέρη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Χατζηπέρης Βασίλειος), Νεκταρίου Ρωπαΐτη, Δήμητρας Μεσσήνη, Διονυσίου Καμήλου, Ευάγγελου Λαβούτα, Σοφίας Δημητρακοπούλου, Χαραλάμπους Μεγρέμη, Σωτηρίας Κασιμάκη, Κλεοπάτρας Ιγναντιάδου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Ιγναντιάδου-Μουτζούρη Κλεοπάτρα), Μαρίας Βουβάκη, Αντωνίου Κανελλά, Δέσποινας Καμπουρογιάννη, Ελευθερίας -Χρυσούλας Μπέση (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μπέσης Ανδρέας), Δημητρίου Κοντραφούρη , Νικολάου Λεούση, Ιωάννη  Κόρμη, Κωνσταντίνου Λαλαούνη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Καλαμάκης Θεόδωρος), Παναγιώτη  Μαμακόπουλου, Σταύρου Μητσού, Ευγενίας Βαμβακά (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Βαμβακάς Αναστάσιος), Ασπασίας Αθανασάκη (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Ευσταθίου Ελένη), Δημητρίου Παυλινέρη , Ειρήνης Μπορμπιλά, Φιλοθέης Παπαμιχαήλ, Ελένης Βλάχου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Γκαργκανίτη Αφαία), Ειρήνης Μέλχερ-Σαμούρκα (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Μέχλερ Αικατερίνη), Haxhava Mavjeta (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Βασιλική Ζωϊτοπούλου), Κωνσταντίνου Κανελλόπουλου, Moeckec Konrad (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Γεώργιος Μέκελ) και Νεκτάριου Πάνου για διόρθωση χρεώσεων τους σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου.
Διόρθωση βεβαιωμένου χρηματικού καταλόγου «υπόχρεοι που δεν τήρησαν τη  ρύθμιση για οφειλές 2 %  βάσει του Ν. 3649/2008 & 78/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου», διότι εκ παραδρομής δεν βεβαιώθηκαν οφειλές από τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων στον κ. Ανδρέα Λεβεντόπουλο του Ιωάννη αλλά στον κ. Διονύσιο Λεβεντόπουλο.
Αίτηση της κας Κασσιανού Δήμητρας (πληρεξούσιας δικηγόρου της κας Ξανθής Βρεττού), για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα κατά την αίτηση της για χορήγηση βεβαίωσης Τ.Α.Π.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης