Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 21ης Οκτωβρίου 2011.

Δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο η πρόκληση για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας, που θα γίνει στις 21 Οκτωβρίου. Το κείμενο της πρόσκλησης αναφέρει τα ακόλουθα:

Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου  που βρίσκεται στην συμβολή  των οδών Αγίας Παρασκευής  και Μεριστού στην πόλη της  Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την  21η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1.- Περί εξέτασης σύναψης προγραμματικής σύμβασης πλαισίου, μεταξύ του Δήμου, του Ελληνικού Δημοσίου (εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας) και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. ή θυγατρική αυτής, για την εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής πόσιμου ύδατος και συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων και εξουσιοδότηση υπογραφής.

2.- Υποβολή προτάσεων Δήμου προς τον Οργανισμό της Αθήνας για την Σύνταξη της Β΄ φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αίγινας.  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος  Α. Πετρίτης