Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24ης Οκτωβρίου 2011.

Δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο η πρόσκληση που αφορά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας στις 24 Οκτωβρίου. Υπενθυμίσουμε ότι λίγες μέρες πριν, στις 21 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με σκοπό την εξέταση προγραμματικής σύναψης σύμβασης πλαισίου με την ΕΥΔΑΠ Νήσων και την υποβολή προτάσεων του Δήμου προς τον Οργανισμό Αθήνας για τη σύνταξη της δεύτερης φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Αίγινας. Το κείμενο της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση στις 24 Οκτωβρίου αναφέρει τα ακόλουθα:


Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου  που βρίσκεται στην συμβολή  των οδών Αγίας Παρασκευής  και Μεριστού στην πόλη της  Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την  24η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Λήψη απόφασης για την με «απευθείας ανάθεση» ή «διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης» προμήθεια πόσιμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και των τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2011, διότι οι δύο διεξαχθέντες ανοικτοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι. (Σχετ: Αίτηση φρεατοϊδιοκτήτη Ελευθέριου Νικ. Σακελλίων για χορήγηση νερού στο Δήμο).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

Έγκριση της υπ. αριθ. 36/2011 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου της ΚΕΔΑ η οποία αφορά το Διετές Πρόγραμμα Δράσης της Επιχείρησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Πρόεδρος ΚΕΔΑ κ. Νικόλαος Τζίτζης

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2011.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης

Καθορισμός ποσού που θα βεβαιώνεται από τον Δήμο σε βάρος ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων για την δαπάνη αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω δεν τηρούν τις υποχρεώσεις καθαρισμού, όπως αυτές απορρέουν από τις ισχύουσες πυροσβεστικές και λοιπές σχετικές διατάξεις.


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης

Παραχώρηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας των παραδοσιακών σκαφών ΒΕΝΕΤΙΑ και ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ τα οποία έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο Αίγινας από τον τομέα Διαφύλαξης της Ιστορικής Κληρονομιάς του πρώην Υπουργείου Γεωργίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Α. κ. Παναγιώτης Βάρτζελης

Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΠΕ Νηπιαγωγών για τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Φίλιππος Τζίτζης.

Έγκρισηεκμίσθωσης του υπ. αριθ. 8 Δημοτικού Καταστήματος Ιχθυαγοράς.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης.

Εγκριση οικονομικού απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που καταργήθηκαν.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης

΄Εγκριση οικονομικού απολογισμού των Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που καταργήθηκαν.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος  Κουκούλης

Ανασχηματισμός του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.
Αντικατάσταση μελών του Διοικ. Σ/λίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.
΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ (ΡΑΜΠΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ, ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Κ.Λ.Π.) ΣΤΟ ΜΕΣΑΓΡΟ ΑΙΓΙΝΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ.  

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

Αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μαράκη για αντικατάστασή του από μέλος της επιτροπής παραλαβής έργων-εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41 € τα οποία θα εκτελεσθούν από το Δήμο μας εντός του έτους 2011 (άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ. 171/87) .
Αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μαράκη για αντικατάστασή του από αναπληρωτής Πρόεδρου στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου μας.
Αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μαράκη για αντικατάστασή του από αναπληρωματικό μέλος και αναπληρωτή Πρόεδρου στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου.
Αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μαράκη για αντικατάστασή του από μέλος του Διοικ. Σ/λίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Αίγινας- Αγκιστρίου για το μέχρι 20-2-2014 χρονικό διάστημα .
Αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χαράλαμπου Μαράκη για αντικατάστασή του από μέλος στο συγκροτηθέν τριμελές όργανο το οποίο έχει την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης και της βεβαίωσης των παραβάσεων των όρων λειτουργίας των παιδότοπων στην περιοχή του Δήμου .
Αίτημα της ξενοδόχου κας Αφαίας Π. Γκαργκανίτη για χαρακτηρισμό της επιχειρήσεως της (ενοικιαζόμενα δωμάτια) ως εποχικής, για τον υπολογισμό των Δημοτικών τελών Καθαριότητας και των τελών φωτισμού βάση του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της.
Αίτημα κ. Νεκταρίου Φ. Γιώτη για επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, λόγω λάθους χρέωσης τετραγωνικών μέτρων στον υπολογισμό του Δημοτικού Φόρου ,των Δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. σε λογαριασμούς της Δ.Ε.Η..
Αίτημα κ. Ευάγγελου- Αθανασίου Αραβαντινού για επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, λόγω λάθους χρέωσης τετραγωνικών μέτρων στον υπολογισμό του Δημοτικού Φόρου, των Δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. σε λογαριασμούς της Δ.Ε.Η..
Αίτημα κας Ελένης Ν. Θώδου για επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, λόγω λάθους χρέωσης της τιμής ζώνης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η..
Αίτημα κ. Γεωργίου Μιχ. Μεταξά για επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, λόγω λάθους χρέωσης της τιμής ζώνης για τον υπολογισμό του  Τ.Α.Π. στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η..
Αίτημα κ. KOVALCHUK VOLODYMIR του ALEXANDER για επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο για βεβαίωση παράβασης με επιβολή προστίμου από το Α/Τ Αίγινας, διότι αυτά έπρεπε να καταβληθούν στην Δ.Ο.Υ.
Αίτημα κ. BABAR HASSAN του SADIQ για επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για έκδοση παραβόλου άδειας παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν. 2946 /2001) το οποίο δεν χρησιμοποίησε.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος  Α. Πετρίτης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png