Θέματα συνεδρίασης 7 Απριλίου 2008.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤ/ΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αριθ. Πρωτ. 4264               
 
Πρόσκληση

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Απριλίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων  της  ημερησίας διάταξης που είναι  τα εξής :

1.- Ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις νέες εξελίξεις για την «οριοθέτηση του Αρχαιολογικού χώρου της Παλαιοχώρας Αίγινας» και έγκριση λήψης νέων πρωτοβουλίων εκ μέρους του Δήμου .

2.-  Τροποποίηση της υπ. αριθ. 38/2008 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας  για την παροχή υπηρεσιών

3.- Ρύθμιση βεβαιωμένων ή μη οφειλών προς τον Δήμο σύμφωνα με  το άρθρο 26 του Ν. 3649/2008

4.- ΄Εγκριση για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΥΨΕΛΗΣ- ΒΑΘΕΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008, διότι οι δύο διεξαχθέντες ανοικτοί μειοδοτικοί  διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

5.- ΄Εγκριση για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008, διότι οι δύο διεξαχθέντες ανοικτοί μειοδοτικοί  διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

6.- ΄Εγκριση για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008 , διότι οι δύο διεξαχθέντες ανοικτοί μειοδοτικοί  διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

7.- ΄Εγκριση πρακτικού ανάθεσης-επιλογής προσφορών για ανάθεση έργου στο πλαίσιο της Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας Interreg – IIIB – ARCHIMED του Δήμου Αίγινας.

8.- Αποδοχή ποσού 135.000,00 € από το ΥΠΕΣ δια του ΤΠΚΔ για την εκτέλεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ και αναμόρφωση του πρ/σμού οικον. έτους 2008 για την εγγραφή του.

9.- Αποδοχή ποσού 103.123,21 € από το ΥΠΕΣ δια του ΤΠΚΔ για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και αναμόρφωση του πρ/σμού οικον. έτους 2008 για την εγγραφή του.

10.- ΄Εγκριση 1ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ

11.- ΄Εγκριση 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

12.- ΄Εγκριση οικονομικών απολογισμών έτους 2007 Σχολικών Επιτροπών του Δήμου

13.- ΄Εγκριση της αποφάσεως του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ η οποία αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2008.

14.- Εισήγηση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΑΣ για αντικατάσταση του μέλους του κ. Γεωργίου Σκλάβαινα (Δημοτικός Σύμβουλος).

15.-  Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων , εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία, για την συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου στο Δήμο μας όπως  προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.  3013/1.5.2002.

16.- Αίτημα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ για κοπή ξερού ευκαλύπτου δίπλα από το περίπτερο του κ. Σώζοντος Μπόγρη στην παραλία της Πέρδικας

17.- Αίτηση κ. Κων/νου Ν. Μαρμαρινού για επιστροφή ποσού 250,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τροχαία παράβαση.

Αίγινα 3 Απριλίου 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.    

Ιωάννης Πούντος Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png