Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 24ης Νοεμβρίου 2011.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Ανακοίνωση.
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Παρουσίαση μελέτης υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της Νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ – επιλογή λύσης- τρόπος υλοποίησης του έργου.
ΈγκρισηΤεχνικού Προγράμματος Δήμου έτους 2012
Σύνταξη όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: "Μεταφορά πόσιμου νερού στην νήσο Αίγινα, στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στο Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία για τα έτη 2011-2012".

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης