Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24ης Νοεμβρίου 2011. Μέρος 2ο. .

Σε συνέχεια της παρουσίασης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2011 για τον υποθαλάσσιο αγωγό, ακολουθεί το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης στα πέντε videos που ακολουθούν. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.

{magictabs}|||| Video 1::

|||| Video 2::

|||| Video 3::

|||| Video 4::

|||| Video 5::

{/magictabs}