Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 7ης Δεκεμβρίου 2011.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας δημοσιοποιήθηκαν πριν από λίγο οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας. Η πρώτη αφορά την Έγκριση  απολογισμού –  ισολογισμού Δήμου  οικονομικής χρήσεως έτους 2007" και η δεύτερη τα θέματα που επισυνάπτονται:


1. Καλείστε να προσέλθετε σε  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 7η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης που είναι: Έγκριση  απολογισμού –  ισολογισμού Δήμου  οικονομικής χρήσεως έτους 2007

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος  Α. Πετρίτης

2. Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 7η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Κατανομή πίστωσης 50.910,00 € από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (2η Κατανομή Πιστώσεων 2011) για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. Έτους 2011.
Έγκριση της υπ. αριθ. 69/2011 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012.
Έγκριση της υπ. αριθ. 79/2011 μελέτης με τίτλο: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΑΣΗ.

Έγκριση εισήγησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή 3ης δόσης επιχορήγησης 2011 (Δ΄ κατανομή) για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των Σχολείων.
Έγκριση εισήγησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή επιχορήγησης ΣΑΤΑ 2011  για αντιμετώπιση αναγκών συντηρήσεων-επισκευών των Σχολείων.
Αίτημα κ. Πολυκράτη Ματθαίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κινητού καταστήματος (καντίνας) στη θέση ΣΑΡΠΑ της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας σε εκμισθούμενο από το Δήμο χώρο.
Αίτημα Κας Αικατερίνης Βαληνδρά προκειμένου να κοπεί ένα ξεριζωμένο και πεσμένο πεύκο που φύεται σε δενδροστοιχία στην οδό Κοντοσταύλου.
Διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο ΑΙΓΙΝΑ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2011 (ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ) ποσού 15,00 €, διότι ο φερόμενος υπόχρεος καταβολής  Ελευθέριος Μπόγρης  απεβίωσε  και το ποσόν αυτό έχει χρεωθεί και επ΄ ονόματι της κόρης του Σταματίνας Μπέρδου.

Αίτημα κ. Ευστρατίου Μ. Μεταξά για επιστροφή χρημάτων λόγω λάθους χρέωσης της τιμής ζώνης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.
Αίτημα κας ΄Ολγας Νομικού για επιστροφή χρημάτων λόγω μη τοποθέτησης παροχής νερού.
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου, Κων/νου Μιχαηλίδη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Αθανάσιος Μιχαηλίδης), Χρήστου Κίτσιου, Γεωργίου Κουτσούκου, Ελένης Παπασωτηροπούλου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Γεώργιος Παπασωτηρόπουλος), Μίκας-Μαρία Χαρίτου, Γεωργίου Μαργαρώνη, Χαράλαμπου Γαβρίλη, Αντιγόνης Μπουρνοβαλάκη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Σώζων Τρίμης), Χαράλαμπου Μαρίνου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Θεοδώρα Δερματά), Πέτρου Κασινάκη, Παυλίνας Τσαρδελίδου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Ιωάννης Τσαρδελίδης), Ελένης Δέδε, Στέφανου Αλεξίου, Σωτηρίας Μπήτρου-Λαμπαδαρίου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Ελευθέριος Λαμπαδάριος) για διόρθωση χρεώσεων σε χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.
Συγκρότηση επιτροπής από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46).
Συγκρότηση επιτροπής από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους και ορισμός Προέδρου αυτής για την παραλαβή προμηθειών που θα πραγματοποιηθούν εντός του έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28) .
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, για την παραλαβή εντός του έτους 2012, εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41 ΕΥΡΩ   (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987)
Συγκρότηση επιτροπής από δύο Δημοτικούς Συμβούλους μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή, εντός του έτους 2012, εκτελεσθέντων έργων-εργασιών αξίας μικρότερης των 5.869,41 ΕΥΡΩ (άρθρο 15 παρ.  2 του Π.Δ. 171/1987) .
Συγκρότηση επιτροπής από τρεις υπαλλήλους του Δήμου  μετά των αναπληρωτών τους για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46).
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων, μετά των Αναπληρωτών τους, για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας κατά το έτος 2012 διαγωνισμών δια την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο (άρθρο 1 και 3 του Π.Δ. 270/1981) και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την συγκρότηση της επιτροπής με απόφασή του.
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/1980 για την παραλαβή προμηθειών που θα διενεργηθούν στο Δήμου κατά το έτος 2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28 /1980.   
Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής κατά το 2012 εργασιών και προμηθειών που σχετίζονται με την επισκευή οχημάτων του Δήμου  (άρθρο 67 παρ. 3 του Π.Δ. 28/80).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος  Α. Πετρίτης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png