Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του απολογισμού - ισολογισμού Δήμου Αίγινας, οικονομικής χρήσης έτους 2007. .

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας που είχε ως θέμα την Έγκριση του απολογισμού - ισολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικής χρήσης έτους 2007. Η συνεδρίαση αποτελεί την πρώτη από τις δύο συνεδριάσεις που έγιναν σήμερα. Στα τρία videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τη συνεδρίαση για την έγκριση του απολογισμού - ισολογισμού του 2007.
{magictabs}|||| Video 1::

|||| Video 2::

|||| Video 3::

{/magictabs}