Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21ης Δεκεμβρίου 2011.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Καλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 21η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., κατόπιν αιτήσεως του 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω προτεινόμενου θέματος:   

"Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας με αίτημα να δοθεί η δυνατότητα σε Δημοτικούς Συμβούλους να δευτερολογούν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης για δύο (2) λεπτά".

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης