Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 25η Ιανουαρίου.

Δήμος Αίγινας. Ανακοίνωση.
Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου  που βρίσκεται στην συμβολή  των οδών Αγίας Παρασκευής  και Μεριστού στην πόλη της  Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την  25η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» του Δήμου Αίγινας συνολικής δαπάνης 50.000,00 € .
Εξειδίκευση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 124/2008 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Θεοδόσιου Σακκιώτη για εκπροσώπηση του Δήμου στην Τράπεζα MARFIN EGNATIA BANK.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας στον Δήμο Αίγινας
Συζήτηση για τη διαχείριση της προοπτικής του φεστιβάλ Φιστικιού της Αίγινας (Fistiki Fest) .
΄Εγκριση της υπ. αριθ. 39/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας η οποία αφορά τον οικονομικό απολογισμό του Έτους 2010.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Πρόεδρος Δ.Α.Ο.Α. κ. Εμμανουήλ Νικολούζος
΄Εγκριση της υπ. αριθ. 1/2012 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου της 2ης δόσης επιχορήγησης για αντιμετώπιση αναγκών συντηρήσεων-επισκευών των Σχολείων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
΄Εγκριση της υπ. αριθ. 2/2012 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή στις δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου επιχορήγησης για κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
΄Εγκριση της υπ. αριθ. 3/2012 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή επιχορήγησης για αποζημίωση Εθελοντών Σχολικών τροχονόμων για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
Αποδοχή παραίτησης κ. Εμμανουήλ Νικολούζου από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, λόγω αυξημένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου, Θωμά και Δημήτριου Θεολόγου, Ελένης Μαριαννίδου, Κυριακής Γελαδάκη, Χρίστου Δημόπουλου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Λορέντζος Παντελής), Βασιλικής Ελληνιάδη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ), Στέφανου Πεσματζόγλου και Παναγιώτη Μπήτρου, για διόρθωση χρεώσεων τους σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου, λόγω κακής λειτουργίας των υδρομετρητών τους .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου κ. Μιχαήλ Παπακωνσταντή (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Ελένη Παπακωνσταντή) και Θωμά Ζέρβα για διόρθωση χρεώσεων τους σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου, λόγω βλάβης στο υδρόμετρο τους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου κ. Ευστάθιου Βουτσαρά, Μάρκου Παυλάκη, Μαρίας Κάππου, Ιωάννη Μαλτέζου, Ευάγγελου Μαρίνη, Αρτέμιδος Μαρίνη, Μαρίας Πάνου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Κων/νος Πάνος), Εμμανουήλ Παύλου και Μιχάλη Μοίρα, για διόρθωση χρεώσεων τους σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου, λόγω λάθους καταμέτρησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου Δημητρίου Δαρεμά (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Χαλδαίος Δημήτριος) και Μάνθου Δαρεμά για διόρθωση χρεώσεων τους σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου λόγω μηχανογραφικού λάθους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αίτηση της υδρολήπτριας του Δήμου κας Ευριδίκης Πιτυροπούλου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Στρατηγού Χρυσούλα) για διόρθωση χρεώσεως της σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου, βάσει ειδικού τιμολογίου ύδρευσης (επιχείρηση).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου κ. Νικολάου Σακελλίων (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Σακελλίων Νεκτάριος) και κας Ευγενίας Πάνου για διόρθωση χρεώσεων τoυς σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου, βάσει ειδικού τιμολογίου ύδρευσης (λόγοι υγείας)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αίτηση της υδρολήπτριας του Δήμου κας Ειρήνης Κεχαγιόγλου για διόρθωση χρεώσεως της σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου, βάσει τιμολογίου ύδρευσης που ισχύει για τους τρίτεκνους.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου Γεωργίου Δαρεμά και ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ για διόρθωση χρεώσεων τους σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης του Δήμου, λόγω μη καταμέτρησης του υδρομέτρου.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου, κ. Παναγή Αντωνάτου (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Γεώργιος Αντωνάτος), Καρόλας Γιαννούλη, Παναγιώτη Γιαννούλη, Μαριάννας Μαλτέζου, Δημητρίου Δρογκάρη, Ιωάννη Νομίδη, Κων/τίνου Δανιηλίδη, Ανδρέα Ανδρουλιδάκη, Νικολάου Κλούφα, Γεωργίου Εμμανουηλίδη, Καλλιόπης Ροδάκη και Μαρίας Αλυφαντή (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Παναγιώτης Αλυφαντής), λόγω διαρροής.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης
Αίτηση κ. Νικολάου Κρομμύδα για χαρακτηρισμό της Επιχείρησης του (Ξενοδοχείο ΜΥΡΜΗΔΩΝ) ως εποχικής, για τον υπολογισμό των Δημοτικών τελών καθαριότητας και των τελών φωτισμού βάσει του πραγματικού χρόνου λειτουργίας της.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
Αίτηση κ. Χρήστου Στ. Σκορδίλη για διόρθωση χρεώσεως του σε βεβαιωτικούς  καταλόγους τελών επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων του οικ. Έτους 2003.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης
Αίτηση κ. Αυγουστίνου Δ. Ζήσιμου για διαγραφή προστίμου 80,00 € επιβληθέντος με την υπ. αριθ. 5881/12.12.2011 πράξη βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png