Κατεπείγουσα πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.
Προσκαλείσθε  σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 03 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτήριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:  

"Υπογραφή επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Αίγινας ως συμπράττοντος φορέα στο πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους δικαιούχους ΜΚΟ και αποδοχή των εγκριθεισών θέσεων."

Η  Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  διότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής του επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας στο Υπουργείο εσωτερικών είναι η 6η Φεβρουαρίου 2012 και ως εκ τούτου τυχόν καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος  Α. Πετρίτης