Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Φεβρουαρίου 2012.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Θέματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.
Καλείστε να προσέλθετε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου  που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 20η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

΄Εγκριση πρακτικού  που αφορά τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την  επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «μεταφορά πόσιμου  νερού στην νήσο Αίγινα στο Βαθύ, στην Κυψέλη και στον Μεσαγρό με υδροφόρα πλοία για το έτος 2012».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.
Καθορισμός τελών χρήσης και λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Αίγινας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

΄Εγκριση πρόσληψης πέντε (5) εποχικών εργατών ύδρευσης ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας.
Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτιρίων Δήμου Αίγινας με τη διαδικασία του Ν. 4014/2011.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 10.000,00 € από τον πρ/σμό της Βουλής των Ελλήνων για την ¨αποκατάσταση του Ιστορικού Καθεδρικού Ναού του Δήμου¨.
Ανάκληση δεσμεύσεων πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.
΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης.

Αίτημα κ. Δημητρίου Λούβαρη για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Κλάδευση δένδρων», την οποία έχει αναλάβει από το Δήμο με το υπ. αριθ. πρωτ. 11896/19-8-2011 συμφωνητικό.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μπέσης

Αντικατάσταση κ. Βασιλείου Καλαμάκη από μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας , λόγω παραίτησής του από Πρόεδρος και Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος.
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2012, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην Περιφέρεια του Δήμου.   
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως προέδρου και ενός υπαλλήλου του Δήμου ως γραμματέα, με τους αναπληρωτές τους, για το έτος 2012, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων, κινηματογράφων που βρίσκονται στην Περιφέρεια του Δήμου.   
Διόρθωση χρεώσεως κ. Χρήστου Στ. Σκορδίλη επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων του σε βεβαιωτικούς  καταλόγους τελών Δήμου οικ. Έτους 2003.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

Διόρθωση χρεώσεως κ. Λουκά Β. Ζησιμάτου επί ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων του σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών Δήμου οικ. Ετών 2004-2005-2006.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Νεκτάριος Κουκούλης

Διαγραφή από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους τελών κοιμητηρίων (οικογενειακοί τάφοι) ετών 2009, 2010 και 2011 των χρεώσεων επ΄ ονόματι της κας Ελένης Νικ. Δήμα,  διότι η εγγραφή σε αυτούς έγινε από λάθος της υπηρεσίας.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png
Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png