Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 6ης Απριλίου 2012.

Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας. Ανακοίνωση.
Θέμα: "Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου"

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 6η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1.  Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για την αρνητική γνωμοδότηση, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, σε κάθε τυχόν πρόταση των αρμοδίων φορέων παιδείας για μεταβολή των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Αίγινας για το Σχολικό έτος 2012-2013.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Αντιδήμαρχος, κ. Νεκτάριος Κουκούλης

2. Εισήγηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για κατανομή 4ης δόσης επιχορήγησης 2011 (Α΄ κατανομή 2012) για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών Σχολείων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος, κ. Νεκτάριος Κουκούλης

3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Σακκιώτης

4. Έγκριση αποφάσεως του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας η οποία αφορά  κατάρτιση και έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας κ. Παναγιώτης Βάρτζελης

5. Έγκριση αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του οικον. Έτους 2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, κ. Παναγιώτης Βάρτζελης

6.  Έγκριση εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 9 δημοτικού καταστήματος Ιχθυαγοράς και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό των όρων διακήρυξης της απαιτούμενης δημοπρασίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος, κ. Νεκτάριος Κουκούλης

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΔΑΣΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος, κ. Ηλίας Μπέσης

8. Αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ. Erik Rooze και κας Δάφνης Couteau από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αίγινας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Πέτρος Πετρίτης.

9. Αιτήσεις των υδροληπτών του Δήμου κ. Στέλιου Χριστοφόρου, Ιωάννη Κιορπελίδη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Τόγιας Δρόσος) και Σωτηρίου Κορναράκη για διόρθωση χρεώσεων τους σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Δήμου, λόγω λανθασμένης μέτρησης του υδρομετρητή από τον εντεταλμένο υπάλληλο.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιδήμαρχος, κ. Ηλίας Μπέσης

10.Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ο οποίος θα αναπληρώνει τον κ. Δήμαρχο ως  Πρόεδρο της επιτροπής για χορήγηση κατά το έτος 2011 βεβαιώσεων στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png