Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Απριλίου.

Θέμα: "Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα ειδική Συνεδρίασή του"

(Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τυχόν καθυστέρηση της θα επιφέρει σοβαρά και ανυπέρβλητα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου η οποία θα αποβεί σε βάρος των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού της Αίγινας.)

Καλείσθε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 20η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Έγκριση Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης και ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2012.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης