Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση 15ης Μαΐου 2012.

Δήμος Αίγινας. Δημοτικό Συμβούλιο.
Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 15η του μηνός Μαΐου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. προκειμένου να προβούμε:

Α.- σε εκλογή για την αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής  
Β.- σε εκλογή για την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης