Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 15ης Μαΐου 2012. .

Συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: την εκλογή για την αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής και την εκλογή για την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στο video που ακολουθεί μπορείτε να δείτε την ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και τη διαδικασία των ψηφοφοριών.


Μετά από την ψηφοφορία τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: Αναπληρωματικά μέλη για την Οικονομική Επιτροπή οι κύριοι Παναγιώτης Μουτσάτσος, Δημήτρης Καλαφάτης και Παναγιώτης Βάρτζελης. Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τακτικό μέλος ο κύριος Παναγιώτης Μουτσάτσος και αναπληρωματικά μέλη οι κύριοι Γιάννης Σακκιώτης, Νικόλαος Τζίτζης και Παναγιώτης Βάρτζελης.