Πρόσκληση σύγκλησης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 8ης Ιουνίου 2012.

Καλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 8η του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1.       Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας.

2.       Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Κυψέλης.

3.       Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού.

4.       Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος.

5.       Λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό τελών ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας.

6.       Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του Δήμου με την καταβολή αντιτίμου.

7.       Περί έγκρισης της υπ. αριθμ. 36/2012 αποφάσεως του Διοικ. Σ/λίου της Κ.Ε.Δ.Α. η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης για το οικον. έτος 2012.

8.       Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2012.

9.       Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και εγγραφή μελέτης με τίτλο ‘Διερευνητική μελέτη για την παροχή αρδευτικού ύδατος στον Δήμο Αίγινας’.

10.   Περί εξέτασης χορήγησης άδειας τουριστικών τρένων στη πόλη της Αίγινας.

11.   Επιλογή χώρου για την διεξαγωγή Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.

12.   Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

13.   Περί έγκρισης μείωσης μισθωμάτων κυλικείων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης.

14.   Περί έγκρισης οριστικής αφαίρεσης της υπ’αρ. 2875/5-4-2011 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων - ποδηλάτων επ’ ονόματι της Χριστοδουλάτου Αγγελικής στην οδό Λεονάρδου Λαδά 6 στην πόλη της Αίγινας.

15.   Περί έγκρισης οριστικής αφαίρεσης της υπ’αρ. 1020/2634/19-Α/20-5-1995 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων - ποδηλάτων επ’ ονόματι της Καραγιάννη Κωνσταντίνου στην οδό Αριστοφάνους 3 στην πόλη της Αίγινας.

16.   Περί έγκρισης οριστικής αφαίρεσης της υπ’αρ. 1020/2560/91-Α/7-4-1995 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων - ποδηλάτων επ’ ονόματι της Σκλάβαινα Γεωργίου στην οδό Αισχύλου 8 στην πόλη της Αίγινας.

17.   Περί έγκρισης κατασκευής υπογείου δικτύου από την εταιρεία DATAKAT, εργολάβου της WIND HELLAS.

18.   Περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου (γήπεδο – οικόπεδο) στην θέση Σουβάλα της Δ.Κ. Βαθέος για εποχιακή χρήση-λειτουργια ως χώρου στάθμευσης οχημάτων και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καταρτισμό όρων και διεξαγωγής της απαιτούμενης δημοπρασίας.

19.   Περί έγκρισης άδειας ηλεκτροδότησης της πλατείας ‘Πεύκων’, στην Αιγινήτισσα της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας.

20.   Συμπλήρωση απόφασης συγκρότησης πρωτοβάθμιας επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

21.   Αίτημα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Στυλιανού Γκαρή για την χορήγηση επιδόματος εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011 (ΚΥΑ 2/17269 /0022 /23.03.2012 απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -  Οικονομικών).

22.   Επιστροφή χρημάτων προς τους κ.κ. Σπυρίδωνα Κ. Πετρίτη, Σταματίνας Σπ. Στουραίτη, Νικολάου Ι. Κουμπενά και Ευγενίας Μοίρα ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω λάθους χρέωσης τετραγωνικών μέτρων στον υπολογισμό του Δημοτικού Φόρου, των Δημοτικών Τελών και του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και λόγω λάθους χρέωσης της τιμής ζώνης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π., στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η..

23.   Επιστροφή χρημάτων προς τους κ. Ελισάβετ Σπ. Πετρίτου, Σταματίνας Π. Πανταζή-Λεούση, Δημητρίου Ανεζίνη, Γρηγορίου Βαμβακάρη, Κων/τίνου Πόζιου ως αχρεωστήτως καταβληθέντων λόγω λάθους χρέωσης της τιμής ζώνης για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π., στον λογαριασμό της Δ.Ε.Η..

24.   Αιτήσεις των αλλοδαπών DERVISHI NAIM, KASNECI VASIL, DERVISHI FATIME, NAZERAJ RESMI, DUKAS KRENAR  και  FEJZULLA BAJAME για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για ανανέωση άδειας παραμονής τους.

25.   Διόρθωση χρεώσεως, επ΄ ονόματι της κας Μαριωρής Στάθη, στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου περί  τελών καθαριότητας και φωτισμού Α΄ έτους 2012 (οφειλές από ανακριβή δήλωση Τ.Μ.), επειδή διαπιστώθηκε ότι ορισμένα από τα κτίσματα είναι πεπαλαιωμένα μη κατοικήσιμα και μη ηλεκτροδοτούμενα.

26.   Περί διαγραφής οφειλών της εταιρείας ΔΑΝΑΗ ΑΕ από τον βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο  οικονομικού έτους 2009 .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png