Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Ιουλίου 2012.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20ης Ιουλίου 2012.
Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την 20η του μηνός Ιουλίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα εξής:

1.       Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία για το έτος 2012», λόγω του ότι οι δυο διεξαχθέντες διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

2.       Λήψη απόφασης για την με  ‘απευθείας ανάθεση’ ή ‘διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης’ προμήθεια ποσίμου νερού για τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας και των Δημοτικών Κοινοτήτων για το έτος 2012, διότι οι δυο διεξαχθέντες ανοικτοί διαγωνισμοί απέβησαν άγονοι.

3.       Περί έγκρισης του 1ου Συγκριτικού πίνακα , 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Μελέτης για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ».

4.       Λήψη απόφασης περί σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εργασία: “ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ”  σύμφωνα με το άρθρο 61 Ν. 3979/2011.

5.       Περί έγκρισης οριστικής αφαίρεσης της υπ’αρ. 2875/5-4-2001 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων - ποδηλάτων επ’ ονόματι της Χριστοδουλάτου Αγγελικής στην οδό Λεονάρδου Λαδά 6 στην πόλη της Αίγινας.

6.       Περί έγκρισης οριστικής αφαίρεσης της υπ’αρ. 1020/2634/19-Α/20-5-1995 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων - ποδηλάτων επ’ ονόματι της Καραγιάννη Κωνσταντίνου στην οδό Αριστοφάνους 3 στην πόλη της Αίγινας.

7.       Περί έγκρισης οριστικής αφαίρεσης της υπ’αρ. 1020/2560/91-Α/7-4-1995 άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδήλατων - ποδηλάτων επ’ ονόματι της Σκλάβαινα Γεωργίου στην οδό Αισχύλου 8 στην πόλη της Αίγινας.

8.       Ρυθμίσεις οφειλών τρίτων προς τον Δήμο σύμφωνα με τις διαταξεις της παρ.6 του αρθρου 9 του Ν4071/2012.

9.       Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, καθορισμού των ειδικοτήτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10.   Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος του Δήμου μας για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (σχετ.  Αρ. Πρωτ. : οικ 28115, 12-7-2012 του ΥΠΕΣ)

11.   Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘Κατασκευή τοιχείων στον χώρο του Γκαράζ του Δήμου στη θέση Παγώνι’ και χορήγηση παράτασης.

12.   Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής έκθεσης για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E.,  ο οποίος θα εγκατασταθεί επί κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή Κυψέλη, με κωδικό “1400381 MOYRIES” στο Δήμο Αίγινας.

13.   Περί έγκρισης κατασκευής υπογείου δικτύου από την εταιρεία DATAKAT, εργολάβου της WIND HELLAS.

14.   Κατανομή πίστωσης 24.700,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

15.       Εξέταση αιτήματος Αθλητικού Ομίλου Αίγινας ¨ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ¨ για οικονομική ενίσχυσή του με το ποσόν των 5.000,00 €.

16.   Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στην οικογένεια κατιόντων του αποβιώσαντος ιατρού Γεωργίου Ξυδέα, στο κοιμητήριο Αγίας Ειρήνης, σε αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς του στο νησί μας.

17.   Περί σύστασης και έγκρισης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στην οικογένεια κατιόντων του Νικολάου Βουλγαρόπουλου, στο κοιμητήριο Αγίας Ειρήνης.

18.   Εξέταση αιτήματος του κ. Χαλδαίου Δημητρίου για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κολυμβητική Δεξαμενή.

19.   Ορισμός μέλους και νέου Προέδρου στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας, λόγω παραίτησης του κ. Ιωάννη Σακκιώτη από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου.

20.   Ορισμός νέου μέλους στην Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας, λόγω παραίτησης του κ. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου.

21.   Ορισμός νέου μέλους της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αίγινας, λόγω παραίτησης του κ. Ιωάννη Σακκιώτη από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου.

22.   Ορθή επανάληψη της υπ. αριθ. 76/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  επειδή ο προτεινόμενος και οριζόμενος με αυτήν ως μέλος στο Τοπικό Συμβούλιο Παραβατικότητας Δήμου Αίγινας κ. Αναστάσιος Κρεούζης, είχε ήδη ορισθεί ως μέλος με προηγούμενη απόφαση .

23.   Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου κ. Αγγελικής Διονυσίου (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Θεόδωρος Διονυσίου), Ιωάννη Μούρτζη, Βασιλικής Καπίρη, Δημητρίου Πρωτονοταρίου, Λωρραίν Αναγνώστου, Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, Δημοσθένη Κουβαράκη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Παντελής Κεσσίσογλου), Κων/τίνου Πτερίτη για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους καταμέτρησης των ενδείξεων των υδρομέτρων τους από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου.

24.   Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Ο.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ (ο λογαριασμός είναι στο όνομα Διονύσιος Μουτσάτσος), BERTERLEND LIMITED, Μαρίας Λεσχοπούλου και Πατρίτσιας Φώστερ,  για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω διαρροής .

25.   Εξέταση αιτήσεων των υδροληπτών του Δήμου Ν.ΣΙΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ,Ιωάννη Βλαχάκη (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Κίμων Βλαχάκης) και Αντωνίου Ταυρή (ο λογ/σμός είναι στο όνομα Παναγιώτα Καλογερά) για διόρθωση χρεώσεών τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, λόγω χαλασμένου υδρομέτρου .

26.   Εξέταση αιτήσεως του υδρολήπτη του Δήμου κ. Κων/τίνου Λαζάρου για διόρθωση χρεώσεών τους  σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης, από υπαιτιότητα του Δήμου λόγω εργασιών που έγιναν για την μεταφορά παροχών ύδρευσης.

27.   Εξέταση αιτήματος του κ. Κοζωνάκη Αναστασίου για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 300 €.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Πέτρος Α. Πετρίτης


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png