Θέματα συνεδρίασης 26 Ιουνίου 2008.

Προσκαλείσθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Ιουνίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6,00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του που βρίσκεται στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων  της  ημερησίας διάταξης που είναι  τα εξής :

     1.-  Έγκριση μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

     2.- Αποδοχή εισήγησης Δημαρχιακής Επιτροπής σχετικά με τους εξειδικευμένους όρους λήψης δανείου από την MARFIN EGNATIA BANK.

     3.- Αποδοχή επιχορήγησης 1.400.000,00 ΕΥΡΩ εγκριθείσα με την υπ. αριθ. 25104/ΔΕ-2275/ 2.6.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως επιχορήγηση του Δήμου για το έργο ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ , αναμόρφωση πρ/σμού 2008 για την εγγραφή της πίστωσης και ψήφιση διάθεσής της.

     4.- Απόφαση για την αντιμετώπιση της ιδιωτικής πολεοδόμησης και εμπορευματοποιημένης δόμησης  στο νησί της Αίγινας

     5.- Αποδοχή πρότασης Τοπικού Συμβουλίου Πέρδικας «να χαρακτηριστεί ο χώρος «Οχυρού» ως «χώρος περιπάτου και αναψυχής» και ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους  του Δήμου για την υλοποίησή της 

     6.- ΄Εγκριση νέου καταστατικού περί σύστασης Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που θα αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης ΄Αγριων Πτηνών στην Αίγινα, ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του και έγκριση κάλυψης της συμμετοχής του Δήμου στο κεφάλαιο της εταιρείας.

     7.- Καταγγελία της από 31/8/2005 μίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης λειτουργίας Ιαματικών Λουτρών Σουβάλας.

     8.- Επιλογή χώρου διεξαγωγής ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.

     9.-  ΄Εγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου οικον. Έτους 2008 για την αντιμετώπιση δαπάνης της εργασίας «συμβουλευτική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου για την επιβεβαίωση (πιστοποίηση) της Διαχειριστικής του Επάρκειας ως Δικαιούχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την μεταβατική περίοδο 2007-2008 και προετοιμασία για την εφαρμογή του Ελληνικού Πρότυπου Διαχείρισης ΄Εργων από 01.01.2009».

    10.- Αποδοχή πίστωσης ποσού 51.800,00 € από το ΥΠΕΣ για τη κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Πολιτική Προστασία), αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 για την εγγραφή της και καθορισμός σκοπού διάθεσης της.

    11.- Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.294,06 € από το ΥΠΕΣ για αμοιβή Σχολικών Τροχονόμων περιόδου Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 2007, αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2008 για την εγγραφή της και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου.

    12.- ΄Εγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2008 για την ένταξη του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ .

    13.- ΄Εγκριση εκμίσθωσης του υπ. αριθ. 26 Δημοτικού Καταστήματος στην ψαραγορά της Αίγινας

    14.- Αίτημα Δημητρίου Δρακόπουλου ως Εκπροσώπου της εταιρείας HYDRAIKI για αποκομιδή  εκ μέρους του Δήμου των απορριμμάτων των πλοίων της ΑΝΝΑ ΜΑΡΟΥ – ΓΙΩΡΓΗΣ ή ΠΛΑΤΥΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ  που προσεγγίζουν εις τους λιμένας της Αίγινας.

    15.- Αίτημα Αρχιτέκτ.- Μηχανικού Βασιλείου Γρηγοριάδη περί καταβολής αποζημίωσης του ως εκπροσώπου του ΤΕΕ στην επιτροπή εισήγησης για ανάθεση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΙΓΙΝΑΣ.

    16.- Αίτημα  Χρήστου Β. Μαγγίνα για επιστροφή  ποσού 250,00 € που αφορά παράβαση ΚΟΚ ως αχρεωστήτως καταβληθέν διότι το ανωτέρω ποσόν έπρεπε να καταβληθεί στη Δ.Ο.Υ.

    17.- ΄Εγκριση διόρθωσης χρεώσεων σε χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης τέως Δήμου και Τοπικών Διαμερισμάτων Αίγινας λόγω λανθασμένης καταχώρησης, υπαιτιότητα του Δήμου

    18.- Αιτήσεις καταναλωτών ύδρευσης για διόρθωση χρεώσεων τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης τέως Δήμου και Τοπικών Διαμερισμάτων Αίγινας

    19.- Αίτημα Κων/τίνου Φραγκάκη για κοπή ενός πεύκου επί της οδού ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΥ στον οικισμό Παλαιόπυργος του Δήμου Αίγινας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Πούντος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png