Αναγκαία η λειτουργία της Επιτροπής Παραβατικότητας του Δήμου. Δεν έχει συνεδριάσει από τον Νοέμβριο του 2014.


Σε ένα από τα θέματα που έθεσε σε παρέμβασή της η Γραμματέας του προεδρείου κυρία Καίτη Σαλπέα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στην απόφαση μίας άδειας μικροπωλητού και εξέθεσε μία σειρά από ζητήματα που έχουν προκύψει. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που αναδεικνύουν το πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της Επιτροπής Παραβατικότητα του Δήμου, η οποία αν και προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία, έχει να λειτουργήσει από τον Νοέμβριο του 2014. Για την ακρίβεια (στην τρέχουσα διοίκηση) συνεδρίασε μία φορά στις 18 Νοεμβρίου και από τότε σταμάτησε να λειτουργεί.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Από την καθημερινή επαφή με τους επαγγελματίες της Αίγινας, προκύπτει ότι αδυνατούν να αντιδράσουν σε αυτό που χαρακτηρίζεται συχνά ως "εισαγόμενο παρεμπόριο", λόγω της πολυνομίας, των ιδιαιτεροτήτων στην ισχύ των αδειών, αλλά και της περιορισμένης δύναμης των ελεγκτικών μηχανισμών στην Αίγινα. Μάλιστα κάποιες επαγγελματικές κατηγορίες φαίνεται να αντιμετωπίσουν κατά περιόδους σημαντικά προβλήματα από πρακτικές που επαναλαμβάνονται. Η έλλειψη συνεδριάσεων της επιτροπής, στερεί τη δυνατότητα και το δικαίωμα στους πολίτες να εκφράζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και στα όργανα που μπορούν να συμμετέχουν την άποψή τους και τις κατευθύνσεις τους, ακόμη και πληροφορίες για νόμιμες διαδικασίες, που συχνά δεν μπορεί να γνωρίζει ο πολίτης.

Η Επιτροπής Παραβατικότητας μπορεί να είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο το οποίο να βοηθά στην ανάπτυξη μίας εναλλακτικής αντιπαραβατικής πολιτικής, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας.