Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κληροδοτημάτων για τα κληροδοτήματα: Ταρσίτσας Θωμαϊδου, Ιουλίας Κάτσα, Ράκειου, Λεονάρδου Λαδά και Π. και Α. Κάππου.


Δημοσιεύθηκαν χθες οι αποφάσεις της Επιτροπής Κληροδοτημάτων του Δήμου, της συνεδρίασης που είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου και αφορούσε μεταξύ άλλων τα κληροδοτήματα: Ταρσίτσας Θωμαϊδου, Ιουλίας Κάτσα, Ράκειου, Λεονάρδου Λαδά και Π. και Α. Κάππου.
 
Η λήψη απόφαση για το κληροδότημα της Ταρσίτσας Θωμαΐδου, σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2019 του κληροδοτήματος. Αφορά στην οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα. Δείτε την απόφαση.
 
Η λήψη απόφασης σχετικά με το κληροδότημα της Ιουλίας Κάτσα για την εκτέλεση του σκοπού έτους 2019 του Κληροδοτήματος. Αφορά στην οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα. Δείτε την απόφαση.
 
Η λήψη απόφασης για το κληροδότημα Π. και Α. Κάππου σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2019 του κληροδοτήματος. Αφορά στην οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα. Δείτε την απόφαση.
 
Η λήψη απόφασης για το κληροδότημα Λεονάρδου Λαδά και την εκτέλεση σκοπού του έτους 2019 του κληροδοτήματος. Αφορά στην οικονομική ενίσχυση ενός απόρου κοριτσιού μετά το γάμο του καταγόμενο από την Αίγινα. Δείτε την απόφαση.
 
Η λήψη απόφασης για το κληροδότημα Σπύρου Αλυφαντή (Ράκειο), σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2019 του κληροδοτήματος. Αφορά στην οικονομική ενίσχυση φοιτητών ιατρικής που θα φροντίζουν για την Αίγινα. Δείτε την απόφαση.