Άγονος ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Π. Ηρειώτη και Ι. Γκίκα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 139/2018, η δημοπρασία για το δημοτικό ακίνητο, κατάστημα επιφάνειας 34,22 τ.μ., που βρίσκεται στην Π. Ηρειώτη και Ι. Γκίκα κηρύχθηκε άγονη, καθώς δεν παρουσιάστηκε κανείς ενδιαφερόμενος. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή θα διαβιβάσει τον φάκελλο του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εξέταση της δυνατότητας εκμίσθωσης με απευθείας συμφωνία.