Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης 14ης Φεβρουαρίου 2020.


Συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αίγινας. Το θέμα της συνεδρίασης ήταν: "Διατύπωση γνώμης επί της κανονιστικής πράξης παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αίγινας για το παραλιακό μέτωπο".