Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης, 12ης Μαΐου 2020.


Σημαντικά τα θέματα που συζητήθηκαν σήμερα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Όπως έγινε γνωστό στην χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο διαγωνισμός για τον διαγωνισμό νερού με υδροφόρα πλοία στην Αίγινα, για το έτος 2020 υπήρξε άγονος. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν σήμερα να αποφασίσουν για δύο θέματα, που ήρθαν για συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης. Το πρώτο ήταν η απευθείας ανάθεση του έργου για την μεταφορά νερού 104.700 m3. Και το δεύτερο η απευθείας ανάθεση για τη μεταφορά νερού για ολόκληρο το 2020.

Η πρώτη απευθείας ανάθεση αφορά την περίοδο που θα απαιτηθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δεύτερης απευθείας ανάθεσης η οποία αφορά το 2020. Ο λόγος που αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση του έργου είναι ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία ενός δεύτερου διαγωνισμού. Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς διαβεβαίωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η νομιμότητα της διαδικασίας έχει ελεγχθεί από την νομική υπηρεσία του δήμου.
 
Δύο απευθείας αναθέσεις για το νερό.
 
Η πρώτη απευθείας ανάθεση έγινε μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βάσει της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μεταφορά 104.700 m3 και συνολική δαπάνη που θα ανέλθει στο ποσό των 199.977 ευρώ πλέον του ΦΠΑ. Τιμή ανά κυβικό μέτρο 1,91 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
 
Η δεύτερη απευθείας ανάθεση αφορά στην την μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.056.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 733.440 ευρώ, δαπάνη με ΦΠΑ 24%: 3.789.440 ευρώ).
 
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι απευθείας ανάθεση και η διαδικασία που θα ακολουθήσει δεν έχει ουσιώδη τροποποίηση της αρχικής διακήρυξης.
 
Ερώτηση Aegina Portal για την ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής στα σημεία της διακήρυξης που αλλάζουν και διαφωνία Σταμάτη Μαρμαρινού.
 
Μετά την ολοκλήρωση του θέματος το Aegina Portal ρώτησε τον πρόεδρο εάν μετά την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα υπάρξει τροποποίηση της διακήρυξης του έργου και εάν για αυτή την τροποποίηση το κείμενο της διακήρυξης έρθει και πάλι από την Οικονομική Επιτροπή για την ενημέρωση των μελών της.
 
Δύο σημεία τα οποία θα διαφοροποιηθούν είναι ότι η παραλαβή του νερού δεν θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου, καθώς οι εγκαταστάσεις του υδρομεταφορέα είναι στο Πέραμα. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τεθεί είναι η πληρωμή στις 60 ημέρες, σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου.
 
Για το ζήτημα υπήρξε έντονη διαφωνία του κ. Σταμάτη Μαρμαρινού, που είπε ότι αυτές οι αλλαγές θα έπρεπε να είναι γνωστές στην Οικονομική Επιτροπή. Είπε ότι την απευθείας ανάθεση. χωρίς να ξέρει τις αλλαγές των όρων δεν την ψηφίζει.
 
Ανακοίνωση Γιώργου Σκαλτσιώτη για τα λιμενικά έργα σε Πέρδικα και Αγία Μαρίνα.
 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης ενημέρωσε για το ζήτημα της πορείας των έργων στα λιμάνια της Πέρδικας και της Αγίας Μαρίνας, απαντώντας σε ερώτηση που του είχε γίνει κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδυνής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Ο κύριος Σκαλτσιώτης είπε ότι: "Σήμερα το πρωί μας στείλανε από το Υπουργείο Ναυτιλίας την έγκριση για την εκτέλεση των εργασιών για τον λιμένα της Πέρδικας. Ήταν το τελευταίο χαρτί που έλλειπε για να σταλεί στην Αποκεντρωμένη για την έναρξη των εργασιών των δύο λιμανιών".  Το έγγραφο έχει σταλεί προς την Περιφέρεια Νήσων για να προωθηθεί μαζί με τις άλλες δύο εγκρίσεις στην Αποκεντρωμένη για την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών.
 
Ερώτηση Σταμάτη Μαρμαρινού για την λειτουργία του ταμείου του δήμου.
 
Ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός ρώτησε τον κ. Γιάννη Ζορμπά πότε θα λειτουργήσει ξανά το ταμείο του δήμου, καθώς δέχεται πολλές σχετικές ερωτήσεις και ζήτησε να υπάρξει ανακοίνωση του δήμου. Ο κ. Γιάννης Ζορμπάς απάντησε ότι θα συζητήσει το θέμα με την Ταμειακή Υπηρεσία.