Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και ενός απορριμματοκιβωτίου.

 
 
Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου, εκτός ημερησίας διάταξης συζητήθηκε το θέμα που αφορούσε στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου και ενός απορριμματοκιβωτίου, εκτιμώμενης δαπάνης 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτείται από τον "Φιλόδημο ΙΙ" και πιο συγκεκριμένα από τον άξονα προτεραιότητας: "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος", με τίτλο: "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών".
 
Η προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού αφορά στον εκσυγχρονισμό και στη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αίγινας, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, προς τους δημότες καθώς η ενίσχυση του υφιστάμενου στόλου για την αποδοτικότερη λειτουργία του έργου των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση.
 
Τι θα προμηθευτεί ο δήμο της Αίγινας:
  • Ένα δορυφορικό απορριμματοφόρο τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ
  • Ένα απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση (press container) χωρητικότητας 12κμ
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, επί επτά παρισταμένων μελών, εγκρίνοντας το πρακτικό και κατακυρώνοντας την προμήθεια στον οριστικό ανάδοχο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.