Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 6ης Ιουλίου 2020.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2012.