Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 17ης Ιουλίου 2020.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αίγινας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.