Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αίγινας 6ης Αυγούστου 2020.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ.