Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 1ης Μαρτίου 2021.

 

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα το πρωί. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.