Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 9ης Μαρτίου 2021.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ. Στο video παρουσιάζονται όσα συζητήθηκαν στην επιτροπή, εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.