Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Αίγινας, του οικονομικού έτους 2013.


Ένας ακόμη ισολογισμός, αυτός του οικονομικού έτους 2013 θα έρθει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνεται σταδιακά το παζλ για την αξιοποίηση ενός απαραίτητου εργαλείου για τον δήμο της Αίγινας, όπως θα είναι ένας σύγχρονος ισολογισμός, που θα παρουσιάζει την πραγματική οικονομική εικόνα του δήμου. Στην συνεδρίαση της 13ης Απριλίου η οποία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, το πρώτο θέμα ήταν η " Εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2013". Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα στα μέλη της Ο.Ε έθεσε υπόψη τους την κατάσταση ισολογισμού, το προσάρτημα της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013) καθώς και την απόφαση της Ο.Ε 17/2017 με την εισήγηση προς το Δ.Σ για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Αίγινας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τα μέλη αποφάσισαν με 6 θετικές ψήφους επί 7 παρισταμένων μελών (η θετική ψήφος του αναπληρωματικού μέλους της Ο.Ε κ. Γκαρή Μάριου δεν έγινε δεκτή λόγω τεχνικού προβλήματος στη σύνδεση του με τηλεδιάσκεψη).

Υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013 και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου – 31 Δεκεμβρίου 2013) που έχουν ως εξής:

Έσοδα

Σύνολο 9.952.399,45 €

Έξοδα
Πληρωθέντα

Έξοδα 11.501.142,04 €
Χρηματικό υπόλοιπο 950.918,60 €
Γενικό Σύνολο 12.452.060,04 €