Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 18ης Μαΐου 2021.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας, η οποία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.