Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας.

img_20210506_110818.jpg

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 6 Μαΐου συζητήθηκε η "Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αίγινας".  Η έκθεση αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020, ανά τομέα αρμοδιότητάς. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως θέμα η ετήσια έκθεση πεπραγμένων. Η έκθεση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες και όσους επιθυμούν να έχουν ταξινομημένες τις αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή.

Αντίστοιχη έκθεση θα πρέπει  να συνταχθεί και για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ετήσιος απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής έχει να γίνει από το 2018 (Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο).

Επιστρέφοντας στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σημειώνεται ότι η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Αρνητικά ψήφισε κ. Φίλιππος Τζίτζης ο οποίος είπε ότι θα σχολιάσει τη θέση του στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Ο κ. Νεκτάριος Λεούσης παρατήρησε ότι οι αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται.

Η απόφαση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.