Δύο μελέτες για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού άθλησης, στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή.

img_20210528_115850.jpg

Δύο μελέτες για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και την προμήθεια εξοπλισμού άθλησης, που αφορούν σε προσκλήσεις του προγράμματος"Αντώνης Τρίτσης", ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας στην συνεδρίαση που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28 Μαΐου 2021. Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή ενέκρινε:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

 

  • την με αριθμό 5/2021 μελέτη με τίτλο: “Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δήμου Αίγινας” και συνολικό προϋπολογισμό 1.340.000 ευρώ
  • την με αριθμό 6/2021 μελέτη με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού Άθλησης Εξωτερικού Χώρου και συνολικό προϋπολογισμό 62.000 ευρώ
  • την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης Πρόσκληση ΑΤ10 (Αρ. Πρωτ. 18213/29-9-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) με τίτλο "Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ" του Άξονα Προτεραιότητας "Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός" του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" και την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας σε αυτήν.
  • την έγκριση της υποβολής στην Πρόσκληση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με τίτλο "Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών Δήμου Αίγινας", σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας.
  • την έγκριση των εγγράφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου.
  • την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.
Στις μελέτες, προτείνεται να υποβληθεί στην Πρόσκληση ΑΤ10 του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" η Πράξη με τίτλο: "Αναβάθμιση σχολικών και αθλητικών υποδομών Δήμου Αίγινας". Στόχος της
προτεινόμενης Πράξης είναι η βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης και άθλησης στον Δήμο Αίγινας. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής σχολείων (Εξωτερικοί & εσωτερικοί χρωματισμοί, αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων, ηλεκτρολογικές εργασίες κτλ) και αύλειων χώρων (αθλητικά δάπεδα, εξοπλισμός για μπάσκετ και βόλεϋ κτλ) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης εξωτερικών χώρων.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα επί παρισταμένων μελών.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 
Ζορμπάς Ιωάννης

Τα Μέλη της Ο.Ε.

Τζίτζης Φίλιππος
Σκαλτσιώτης Γεώργιος
Μούρτζης Αντώνιος,
Κουκούλη Μαρία, Δημ.
Κουκούλης Παναγιώτης.