Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9 Ιουλίου 2021.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 09 – Ιουλίου – 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη παροχή εντολής, στη Δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του ----  και κατά της υπ’ αριθ. --------- απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά.
2. Λήψη απόφασης για τη παροχή εντολής, στη Δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση ή μη έφεσης κατά του ----  και κατά της υπ’ αριθ. ---------- απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.
3. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης που αφορά την “Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας” .
4. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” για το έτος 2021 από μήνα Απρίλιο έως Ιούνιο 2021 .
5. Έγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργο με τίτλο : Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας.
6. Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση Βροχεία.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος