Εγκρίθηκε νέα προμήθεια για αγορά κάδων απορριμάτων, ύψους 47.275 ευρώ.

dsc_0033-kadoi.jpg

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 28-05-2021, εγκρίθηκε νέα προμήθεια για αγορά κάδων απορριμάτων ύψους 47.275 ευρώ, δαπάνη στην οποία περιλαμβάνεται το κόστος του ΦΠΑ. Η έγκριση της μελέτης, για την οποία ψήφισαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, αφορούσε στην προμήθεια 150 πλαστικών τροχήλατων κάδων των 1.100 λίτρων μηχανικής αποκομιδής, 20 πλαστικών τροχήλατων κάδων των 660 λίτρων, 300 πλαστικών κάδων των 50 λίτρων που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων των Δημοτών μας και 15 μεταλλικών επιστύλιων κάδων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθυμίζεται ότι το 2020 ο δήμος της Αίγινας είχε προμηθευτεί 255 μεγάλων κάδων των 1.100 λίτρων μηχανικής αποκομιδής και 80 επιστύλιους μεταλλικών κάδους, που είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της Αίγινας.