Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2022 του Δήμου Αίγινας.

proslipsis-prosopikou.jpg

Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού του έτους 2022, ανά κλάδο, ειδικότητα και αριθμό αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή στην συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου. Η απόφαση της Επιτροπής ήταν η ακόλουθη:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
screenshot.jpg

Για τη δαπάνη της πρόσληψης του ανωτέρω τακτικού και εποχικού προσωπικού θα προβλεφθούν οι αναγκαίες πιστώσεις στους σχετικούς Κ.Α. μισθοδοσίας του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 (τελευταίο τετράμηνο) και όλων των επόμενων ετών.

Ο κ. Τζίτζης Φίλιππος Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. ψήφισε παρών και ζήτησε να προβλεφθεί ώστε να προστεθούν, στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022, επιπλέον προσωπικό για την στελέχωση των κάτωθι: α. Τεχνική Υπηρεσία, β. Υπηρεσία Ύδρευσης, γ. Φύλακας Γηπέδου.