Τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για τη δημιουργία παιδικών χαρών στην Πλατεία Εθνεγερσίας και στην Κοινότητα Πέρδικας αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

20210723_132040.jpg

Τον καθορισμό των κοινόχρηστων χώρων για δημιουργία δύο νέων παιδικών χαρών, αποφάσισε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στη συνεδρίαση που έγινε στις 20 Ιουλίου 2021. Οι δύο νέοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή παιδικών χαρών είναι στην Πλατεία Εθνεγερσίας και στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Πέρδικας.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Είναι γεγονός ότι η αναβάθμιση, μέσω του προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ"  και η λειτουργία των χώρων που έχουν καθοριστεί ως παιδικές χαρές έχει καθυστερήσει πολύ, παρά το γεγονός ότι σχεδόν για ενάμιση χρόνο παραμένει στον προμηθευτή ο εξοπλισμός, τα παιχνίδια δηλαδή που θα χρησιμοποιηθούν, αφού οι διαδικασίες για την προμήθειά τους έχουν ολοκληρωθεί.
Στη συνεδρίαση της 20ης Ιουλίου 2021 ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς, πρότεινε τη δημιουργία δύο νέων αδειοδοτημένων παιδικών χαρών, με σκοπό να επισπευσθούν οι διαδικασίες οι οποίες έχουν καθυστερήσει. Έτσι, αντί για την περιοχή της Αύρας, θα δημιουργηθεί μία νέα παιδική χαρά στην Πλατεία Εθνεγερσίας και αντί για το πάρκο της Πέρδικας, θα δημιουργηθεί μία νέα σε χώρο του κοινοτικού καταστήματος της Κοινότητας Πέρδικας. Ωστόσο, οι δύο προηγούμενοι χώροι (της Αύρας και του πάρκου τη Πέρδικας) δεν καταργούνται, ως κοινόχρηστοι χώροι παιδικών χαρών.
Ο κ. Ζορμπάς αιτιολόγησε, αυτή την εισήγηση στα μέλη της Επιτροπή, λέγοντας ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στις εγκρίσεις από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στην Αύρα και της Δασικής Υπηρεσίας στο πάρκο της Πέρδικας.
Αυτή η τοποθέτηση έφερε έντονες αντιδράσεις από τα μέλη της Επιτροπής κ. Γιώργο Μούρτζη και Φίλιππο Τζίτζη, οι οποίοι ζήτησαν τα σχετικά έγγραφα της αλληλογραφίας με τις υπηρεσίες. Έγγραφα που τουλάχιστον μέχρι εκείνη την στιγμή δεν περιελάμβαναν τις απαντήσεις των υπηρεσιών. Ο κ. Μούρτζης κατηγόρησε τον κ. Ζορμπά ότι αλλάζει την μελέτη του "Φιλόδημου" γιατί "δεν μπορεί να βγάλει άκρη με τις υπηρεσίες".

Ακολουθεί απόσπασμα από το έγγραφο της διακήρυξης του έργου:

meleti-diakiriksi.jpg
Το ερώτημα που προκύπτει από αυτή την απόφαση είναι, εάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός από ένα έργο του "Φιλόδημος ΙΙ" σε έναν χώρο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρεται στην διακήρυξη του έργου, στη μελέτη, αλλά και στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου α) για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" και β) για και για την 158/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε την αποδοχή της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα του "Φιλόδημος ΙΙ". Επίσης υπάρχουν αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και η ίδια η μελέτη, αλλά και το συμφωνητικό με τον ανάδοχο του έργου.

Μπορεί μία απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να υπερισχύσει της βούλησης του κυρίαρχου οργάνου του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τουλάχιστον δύο αποφάσεις του;

Υπενθυμίζεται ότι δήμος της Αίγινας προμηθεύτηκε μέσω του προγράμματος Φιλόδημος τον αναγκαίο εξοπλισμό, (η ένταξη του έργου με το ποσό τον 215.000 είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2018 και η διακήρυξη τον Οκτώβριο του 2019). Ο εξοπλισμός παραμένει μέχρι σήμερα στον προμηθευτή μέχρι να γίνει η αναβάθμιση των χώρων των παιδικών χαρών, δηλαδή να διαμορφωθούν κατάλληλα οι χώροι που θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός.

Για τις παιδικές χαρές έχουν διατεθεί ακόμη 74.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την "Προμήθεια αδρανών και λοιπών υλικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών νήσου Αίγινας" και το έργο με τίτλο: "Αναβάθμιση Ελευθερών χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας",  60.000 - πλέον ΦΠΑ. Προβλέπουν την προμήθεια των αδρανών υλικών και την διαμόρφωση των χώρων αντίστοιχα. Και σε αυτές τις αποφάσεις των διαρρήξεων αναφέρονται οι ίδιοι χώροι.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που έγινε στις 20 Ιουλίου 2021 μειοψήφησαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζίτζης Φίλιππος, ο οποίος ψήφισε "όχι" για να μην χαθούν παιδικές χαρές οι οποίες υφίστανται και διότι δεν έχει λάβει όλα τα συνημμένα έγγραφα και ο Δημοτικός Σύμβουλος Μούρτζης Γεώργιος ψήφισε "παρών" διότι είναι αρνητικός στο να αλλάζουν οι χώροι που προβλέπονται για παιδικές χαρές, παρόλο που είναι θετικός να γίνονται παιδικές χαρές.

Ακολουθεί η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

eisigisi-texnikis-ypiresias2.jpg
Τέλος, ο κ. Γιάννης Ζορμπάς διευκρίνισε ότι είναι στις προθέσεις του όταν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από Αρχαιολογία και Δασική Υπηρεσία, να προχωρήσει στην αναβάθμιση των παιδικών χαρών στην Αύρα και στο πάρκο της Πέρδικας, ως επιπλέον παιδικές χαρές, καθώς υπάρχουν ανάγκες.