Εγκρίθηκε ο προσωρινός μειοδότης για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Αίγινας.

oikonomiki-epitropi-svak.jpg

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την εκπόνηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ή αλλιώς ΣΒΑΚ. Είναι ένα σχέδιο που αν αντιμετωπιστεί σωστά, ίσως δώσει λύσεις στους τρόπους μετακίνησης στο νησί, που ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που βιώνει καθημερινά εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στην συνεδρίαση της 3ης Αυγούστου συζητήθηκε η έγκριση του πρώτου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας: Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου, για την Εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, προϋπολογισμού 30.000 ευρώ.

Η διακήρυξη είχε δημοσιευθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2020 και μετά από αρκετό καιρό είναι αλήθεια (λόγω της απεργίας των μηχανικών της περιφέρειας, επισήμανε ο κ. Ζορμπάς) ήρθε ως θέμα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση του πρώτου πρακτικού. Υπενθυμίζεται ότι φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το "Πράσινο Ταμείο".

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη διατύπωση - εξειδίκευση κατάλληλων μέτρων που θα συμβάλουν στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα και ανάπτυξη, μέσω της εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης ήταν ο μοναδικός από τα μέλη της Επιτροπής, που σχολίασε το θέμα, λέγοντας τα ακόλουθα:  "Για την έγκριση αυτού του πρακτικού είναι απολύτως θετικός.  Έγινε ο διαγωνισμός αναδείχθηκε αυτός ο μειοδότης και καλό θα είναι να προχωρήσει, ούτως ώστε να γίνει η σύμβαση και η ανάθεση σας στην εταιρεία αυτή.

Απλώς ήθελα μερικά σχόλια να πω πρώτο και κύριο, ότι αυτό το ΣΒΑΚ το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει ο δήμος για το νησί.  Το πώς Κινούμαστε μέσα στο νησί, οι πεζοί,  τα τροχοφόρα, τα δίτροχα οτιδήποτε άλλο είναι καίριο θέμα. Και είναι μάλιστα και πάρα πολύ πλέον με πολλές αρνητικές επιπτώσεις.

Το να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη και εφόσον αντιμετωπιστεί με τρόπο αποτελεσματικό και σοβαρό και με τη συμμετοχή όλων των πολιτών και των συλλόγων και των φορέων, που πρέπει να συμμετάσχουν και κατεξοχήν με την υποστήριξη του Δήμου της Διοίκησης, νομίζω το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης και της περαιτέρω επεξεργασίας από τον ανάδοχο, θα είναι μία σπουδαία μελέτη αν θέλετε, για την αναβάθμιση της ζωής στην Αίγινα.

Αλλά θέλει αυτές τις προϋποθέσεις μία καλή προετοιμασία από τον ανάδοχο, μία πάρα πολύ καλή συμμετοχή από τους πολίτες και τους φορείς και μία πάρα πολύ επίπονη συμμετοχή της διοίκησης. Να πιστέψει δηλαδή ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Αίγινα, το πώς κινούμαστε και ότι αν το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα θα έχουμε αναβάθμιση του νησιού. Εύχομαι λοιπόν να γίνουν όλα κατ’ ευχήν και το αποτέλεσμα να δικαιώσει τις προσδοκίες που έχουμε από αυτό το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας".

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε το πρακτικό που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού, που ανέδειξε τον προσωρινό μειοδότη.

Προφανώς από λάθος, στην απόφαση φαίνεται να ψηφίζει ο κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης, ο οποίος, όπως και ο κ. Σταμάτης Μαρμαρινός, δεν συμμετείχαν σ' αυτή την συνεδρίαση.

2021-08-04_184258.png

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για τα ΣΒΑΚ. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων που:

  • εξασφαλίζουν προσβασιμότητα των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους
  • βελτιώνουν την προστασία και την ασφάλεια των μετακινουμένων
  • μειώνουν την ρύπανση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας
  • αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορών
  • ανθρώπων και εμπορευμάτων
  • ενισχύει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος