Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 26ης Αυγούστου 2021.

2021-08-26_133444-00.jpg

Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος συνεδρίασε χθες Πέμπτη 27 Αυγούστου 2021, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν: "Περί τροποποίησης της υπ. αριθμ 170.2021 απόφασης της Ο.Ε που αφορά την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας, ως προς το ύψος της ανάθεσης (σχετική η 15/ 26.08.2021 Πράξη της Επίτροπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Πειραιά )".  Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.