Συναιδρίαση Oικονομικής Επιτροπής 6η Σεπτεμβρίου 2021.


Συνεδρίασε σήμερα το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να δείτε εδώ. Στο video μπορείτε να δείτε όλα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.