Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 23ης Νοεμβρίου 2021.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.