Τροποποίηση της απόφασης για την ενεργειακή αναβάθμιση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας και στον Παιδικό Σταθμό της Χλόης.


Ένα χρόνο πριν η Οικονομική Επιτροπή είχε λάβει μία ομόφωνη απόφαση για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση του Ε.Π. Αττική, με τίτλο "Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια". Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ήταν ύψους 322.000 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Το απόσπασμα της συζήτησης στην Οικονομική Επιτροπή.
Το πρόβλημα στην απόφαση ήταν ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα στην επάρκεια της χρηματοδότησης, λόγω της απόφασης που είχε λάβει ήδη η Επιτροπή στην συνεδρίαση στις 30 Οκτωβρίου 2020, ότι δηλαδή "την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει και όχι πάνω από το 20% της επιχορήγηση".

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου κ. Γιάννη Ζορμπά να μην μπορεί τεκμηριωθεί η επάρκεια της χρηματοδότησης του έργου. Στην συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2021, συζητήθηκε η τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης που μπορείτε να δείτε εδώ.

Κατά την απόφασή του ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι: "Ο Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με την 193/2020 Απόφαση της Ο.Ε. με (ΑΔΑ: ΩΗΩ2Ω68-ΜΓΗ), υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση με Κωδικό ΑΤΤ088 (Α/Α ΟΠΣ 3426) και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» του Ε.Π. Αττική την πρόταση «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας» (MIS 5074733) με συνολικό προϋπολογισμό 322.000€.

Η πρόταση περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, και τον Παιδικό Σταθμό Χλόης, με επιμέρους προϋπολογισμό 245.614,91 και 76.385,09 αντίστοιχα. Ο Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, δικαιούται χρηματοδότηση έως 230.000€.

Επειδή η προαναφερθείσα απόφαση περιελάμβανε τον όρο η κάλυψη από ίδιους πόρους της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει να μην υπερβαίνει το 20% της επιχορήγησης, δημιουργείται πρόβλημα
στην τεκμηρίωση της επάρκειας χρηματοδότησης του έργου, καθώς τα διαθέσιμα κεφάλαια υπολείπονται του προϋπολογισμού του (230.000 + 46.000 = 276.000 < 322.000).

Με βάση τα παραπάνω και με σκοπό την ένταξη της πρότασης του Δήμου στο σύνολό της και την αξιοποίηση του μέγιστου ποσού χρηματοδότησης καλούμαστε να εγκρίνουμε την τροποποίηση της 193/2020 Απόφαση της Ο.Ε. με (ΑΔΑ: ΩΗΩ2Ω68-ΜΓΗ) και συγκεκριμένα, την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που
τυχόν προκύψει στο πλαίσιο της πρότασης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας» (MIS 5074733) με συνολικό προϋπολογισμό 322.000€ που έχει υποβληθεί στην Πρόσκληση με Κωδικό
Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.

Τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν με 5 θετικές ψήφους και ένα παρών, επί 6 ψηφισάντων μελών ότι εγκρίνουν την τροποποίηση της 193/2020 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Αίγινας με (ΑΔΑ:
ΩΗΩ2Ω68-ΜΓΗ) και συγκεκριμένα, την κάλυψη από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει, στο πλαίσιο της πρότασης
«Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Αίγινας» (MIS 5074733) με συνολικό προϋπολογισμό 322.000€ που έχει υποβληθεί στην Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.

Ο Δημοτικός σύμβουλος και Τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κουκούλης Παναγιώτης ψήφισε "παρών".


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png