Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15ης Δεκεμβρίου 2021.

Συνεδρίασε σήμερα το πρωί, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
{tab Video 1}

{tab Video 2}

{tab Video 3}

{tab Video 4}

{tab Video 5}

{/tabs}