Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Η συγκεκριμένα πρόσκληση αν και αρχική δημοσιευθεί ότι θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, στην συνέχεια αντικαταστάθηκε με νεώτερη που την μετέτρεπε σε δια περιφοράς σινεδίαση

Ακολουθεί το νεώτερο και στην συνέχεια το αρχικό κείμενο

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 20 – 12 – 2021 και ώρα 11:00 ́ π.μ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4 για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Δευτέρα 20 – 12 – 2021 και ώρα 11:00 ́ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) ον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).
Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής. Επιτροπής
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 131/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021
2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού Κατακύρωσης που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή οριστικού αναδόχου για την “Προμήθεια Οχήματος πλύσης κάδων Απορριμμάτων”, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.”
3. Λήψη απόφασης για την εντολή στις έμμισθες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των με αρ. 26/2021, 32/2021, 48/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021 αποφάσεων του Λιμεναρχείου Αίγινας με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου Αίγινας
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Το αρχικό κείμενο της πρόσκλησης ήταν το ακόλουθο

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), την 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 12:00 ́ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 131/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2021
2. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού Κατακύρωσης που συντάχθηκε, από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την επιλογή οριστικού αναδόχου για την “Προμήθεια Οχήματος πλύσης κάδων Απορριμμάτων”, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ.”
3. Λήψη απόφασης για την εντολή στις έμμισθες δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας, για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά των με αρ. 26/2021, 32/2021, 48/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021 αποφάσεων του Λιμεναρχείου Αίγινας με τις οποίες επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα σε βάρος του Δήμου Αίγινας
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος