Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27ης Δεκεμβρίου 2021.

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
{tab Video 1}

{tab Video 2}

{tab Video 3}

{tab Video 4}

{tab Video 5}

{tab Video 6}

{tab Video 7}

{tab Video 8}

{/tabs}