Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 27ης Δεκεμβρίου 2021.

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στα videos που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.