Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8ης Φεβρουαρίου 2022.


Συνεδρίασε σήμερα το πρωί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να τα δείτε εδώ. Στο video μπορείτε να δείτε όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.