Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5ης Απριλίου 2022.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορείτε να τα δείτε εδώ. Στο video μπορείτε να δείτε όσα ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.